Data guru kuliner

NAMA : Hj. Rahmatang, S.Pd
TTL : Soppeng 24 November 1969
JABATAN : Ketua Program Keahlian
Kuliner
NAMA : Yuli Herawati,S.Pd, M.Pd
TTL : Palembang 7 Mei 1975
JABATAN : Guru Kulineri
NAMA : Dra.Hj Halimah
TTL : Pangkajene, 1 April 1966
JABATAN : Guru Kulineri
NAMA : Dra, Sukmawaty
TTL : Soppeng 2 pebruari 1969
JABATAN : Guru Kulineri
NAMA : Rahmawati, S.Pd
TTL : Bulukumba 25 September 1971
JABATAN : Guru Kuliner
i
NAMA : Dra. Munawwarah,M.Pd
TTL : Ujung Pandang 19 Juni 1969
JABATAN : Kulineri
NAMA : Hartini, S.Pd
TTL : Ujung Pandang 13 Maret 1975
JABATAN : Guru Kulineri
NAMA : Trividawati, S.Pd
TTL : Ujung Pandang 19 Januari 1985
Jabatan : Guru Kulineri

Leave a Reply